כל החבילות

Linux Deluxe

59 / חודש

עד 10 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 10
 • בסיסי נתונים 10
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Advance

49 / חודש

עד 5 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 5
 • בסיסי נתונים 5
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Super

39 / חודש

עד 2 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 2
 • בסיסי נתונים 2
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Deluxe

59 / חודש

עד 10 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 10
 • בסיסי נתונים 10
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Advance

49 / חודש

עד 5 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 5
 • בסיסי נתונים 5
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Super

39 / חודש

עד 2 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 2
 • בסיסי נתונים 2
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Deluxe

59 / חודש

עד 10 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 10
 • בסיסי נתונים 10
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Advance

49 / חודש

עד 5 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 5
 • בסיסי נתונים 5
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

Linux Super

39 / חודש

עד 2 אתרים מהירים בחשבון 1
 • כמות אתרים 2
 • בסיסי נתונים 2
 • שטח אחסון ללא הגבלה
 • תעבורה ללא הגבלה
 • תיבות דואר ללא הגבלה
 • אבטחת SSL ללא הגבלה
 • ממשק ניהול עצמאי - Plesk ללא הגבלה
רכוש חבילת אחסון

List with icons colored

 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit
 • Lorem ipsum dolor sit elit